Пошукові системи та розподілена обробка даних
(ПСРОД)

 Настройки дозволяють гостям входити до цієї дисципліни
 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

Пошукові системи та розподілена обробка даних

Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок в галузі пошукові систем і розподіленої обробки даних. Ефективність будь-якої інформаційної технології напряму залежить від якості та швидкості пошуку необхідної інформації. Розглядається класифікація пошукових систем, перспективи їх розвитку та наводиться порівняння пошукових систем за різноманітними критеріями. Окрема увага приділяється складу та принципам роботи пошукових систем та спеціалізованим пошуковим системам. Розглядаються принципи роботи модулів індексування пошукових систем, мови запитів до пошукових систем та загальні принципи оптимізація сайтів під пошукові системи. У курсі розглядаються розподілені обчислення, надається їх класифікація, зазначається їх призначення та роль у розвитку ІТ.

Організація даних для використання пошуковими підсистемами повинна враховувати потреби користувачів  та підкорятися можливостям швидкого та ефективного пошуку замовленої користувачем інформації. В курсі розглядаються нестандартні методи організації даних для забезпечення багатокритеріальних запитів користувачів до інформації, що зберігається у базі.

Особлива увага надається вдосконаленню інтерфейсу користувачів з пошуковими системами та розглядаються шляхи його вдосконалення задля підвищення наочності та зручності при отриманні результатів пошуку.

Розподілена обробка даних може дозволити здійснювати багатовимірний пошук потрібної користувачу інформації на різних та віддалених один від іншого комп’ютерах таким чином, що користувачу не буде навіть відомо де зберігається потрібна йому інформація, де та як знаходилась. Користувачу буде здаватися, що всю потрібну йому інформацію надано з одного єдиного комп’ютера. Курс передбачає вивчення методик та засобів здійснення багатовимірного впорядкування, яке забезпечує надзвичайно зручну та наочну роботу користувача з даними, які можуть бути розподілені на різних комп’ютерах, що знаходяться на будь-якій відстані один від іншого та від самого користувача.

Настройки дозволяють гостям входити до цієї дисципліни  Для цієї дисципліни потрібне кодове слово