Функціональне програмування
(ФП)

 

У курсі “функціональне програмування” студенти вивчають мову функціонального програмування Лісп. Метою курсу є оволодіння студентами основними засобами мови ф. п. Лісп, усвідомлення і засвоєння характерних засобів і можливостей цієї мови з метою ефективного її застосування для розв’язання відповідних практичних задач, які можна було б найбільш продуктивно розв’язати з допомогою саме цієї мови. Значна увага приділяється вивченню здатності цієї мови до самопобудови й нарощування,  вивченню основних засобів, які забезпечують значну гнучкість даної мови у розв’язанні задач програмування — функцій і макросів.

Вивчення курсу передбачає попереднє вивчення вищої математики, курсів “Дискретна математика” та “Мови алгоритмічного програмування”. Курс певною мірою доповнює “Основи програмування систем штучного інтелекту”.