Порівняльна політологія
(ПП (ФСНСТ))

 Настройки дозволяють гостям входити до цієї дисципліни
 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

Курс «Порівняльна політологія» присвячений порівняльному вивченню політичних процесів у країнах світу та ставить за мету опанування студентами основних понять порівняльної політології на конкретних прикладах провідних країн Заходу, комуністичних та посткомуністичних країн, а також країн “третього світу”. Ознайомлення з низкою першоджерел західної політології сприятиме критичному осмисленню студентами можливостей застосування її основних концепцій до аналізу пострадянських реальностей. Крім власне політологічного матеріалу, у курсі широко використовуються також дані політичної соціології, новітньої історії, великий країнознавчий матеріал.

Настройки дозволяють гостям входити до цієї дисципліни  Для цієї дисципліни потрібне кодове слово