Основи державної політики
(ОДП)

 Настройки дозволяють гостям входити до цієї дисципліни
 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

Програма з курсу «Основи державної політики» відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів за спеціальністю «політологія».

Формування професійних знань, умінь і навичок майбутнього політолога вимагає сконцентрованого розгляду теорій і моделей державної політики як основного способу політичного управління суспільним життям, вироблення знань і умінь для того, щоб виявляти спільні риси та відмінності в різних моделях державної політики, прогнозувати подальший розвиток державних політик у різних галузях суспільного життя.

Цей практично орієнтований курс призначений для ознайомленя студентів з основними принципами та процесами вироблення, ухвалення і впровадження державної політики. Вивчення сутності державної політики, її місця в загальних суспільно-політичних процесах, принципів і процедур її вироблення і здійснення допоможе студентам завершити вивчення політичних наук і скласти цілісне уявлення про процеси управління суспільним життям. Водночас, ознайомлення і практичне відпрацювання окремих підходів і теорій аналізу державної політики дасть змогу студентам підготуватися до майбутньої аналітичної діяльності, а також до виконання функцій, пов’язаних з державним управлінням.

Курс „Основи державної політики”, що зосереджується на політичних засадах і процесах державного управління, є одночасно узагальнюючим і пропедевтичним. Тому від студентів очікується використання отриманих ними знань під час вивчення курсів «Основи політичної науки», «Історія політичних вчень», «Політологічна теорія держави» та «Сучасні західні політичні теорії». Відповідні теми детально розглядатимуться переважно на семінарах, де студенти мають зробити доповіді й обговорити питання, поставлені викладачем.

Настройки дозволяють гостям входити до цієї дисципліни  Для цієї дисципліни потрібне кодове слово