Організація баз даних і знань
(ОБДЗ)

 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

Курс передбачає набуття теоретичних та практичних знань в галузі баз даних. У ході навчання студенти ознайомляться з основними мовними моделями та вивчать деякі з них практично, а також отримають теоретичні знання та технологічні навички, які є необхідними для логічного проектування систем.

Для цієї дисципліни потрібне кодове слово