ПОКАЗАТИ ЖУРНАЛ ПОДІЙ

Люба діяльність користувачив сайту автоматично фіксується у "Журналі подій". За допомогою цієї настройки дозволяється чи не дозволяється студентам переглядати звіт про дії. Наданий студентам дозвіл може дисциплінувати їх роботу.

Викладачі завжди мають доступ до журналу. Для перегляду дій конкретного користувача необхідно у сервісі "Зареєстровано" вибрати пукт "Учасники". Далі треба перейти до профайлу користувача і вибрати закладку "Звіти про дії".

Якщо студентам надано дозвіл переглядати журнал і одночасно в системі процюють багато користувачів, то можлива затримка в роботі сайту.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English