ЗАВДАННЯ

МООДОС має у своєму розпорядженні велике розмаїття програмних модулів, за допомогою яких можна організувати навчальну роботу студентів. Кожен з цих модулів має відповідні дидактичні властивості, що дає змогу сформувати певний перелік ЗАВДАНЬ студенту на засвоєння дисципліни. Далі наведено перелік модулів-ЗАВДАНЬ та стислий опис іх дидактичних властивостей.


 SCORM packages

A SCORM package is a bundle of web content packaged in a way that follows the SCORM standard for learning objects. These packages can include web pages, graphics, Javascript programs, Flash presentations and anything else that works in web browsers. The SCORM module allows you to easily upload any standard SCORM package and make it part of your course.

 Wikis

A Wiki enables documents to be authored collectively in a simple markup language using a web browser.

"Wiki wiki" means "super fast" in the Hawaiian language, and it is the speed of creating and updating pages that is one of the defining aspects of wiki technology. Generally, there is no prior review before modifications are accepted, and most wikis are open to the general public or at least to all persons who also have access to the wiki server.

The Moodle Wiki module enables participants to work together on web pages to add, expand and change the content. Old versions are never deleted and can be restored.

This module is based on Erfurt Wiki.


 АНКЕТА (Survey)

  Анкети створені для того, щоб довідатися про ставлення студентів до навчання та їх психологічний стан.


 ГЛОСАРІЙ (Glossary)

  ГЛОСАРІЙ - тлумачний словник. За допомогою цього модуля можна організувати формування у студентів понятійного апарату дисципліни.

  Основним структурним елементом глосарію є словникова стаття, яка складається із:

  • терміну;
  • ключових слів до терміну;
  • вказівки розділу, до якого термін відноситься;
  • визначення терміну;
  • додатка до визначення терміну;
  • коментарів;
  • оцінок за студентське визначення (режим опрацювання термінів студентами);
  • прізвища автора словникової статті
  • дати створення словникової статті;
  • дати останнього редагування словникової статті.

  Дані словникової статті заносяться у базу даних. Засобами управління базою даних певна кількість словникових статтей може виводитися на екран у отсортованому вигляді у різних форматах (списком, енциклопедичному форматі, у форматі питань, що часто задаються).

  В межах дисципліни можна створювати декілька глосаріїв, роблячи зв'язок між ними.


 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (Assignment)

  Цей модуль дає змогу організувати виконання контрольних робіт студентами.

  За його допомогою можна:

  • передавати зміст контрольної роботи студентам;
  • встановлювати строки її виконання;
  • встановлювати максимальну оцінку, яку може отримати студент за контрольну роботу;
  • задавати форму представлення відповіді викладачу (файл, що завантажується на сайт, особиста бесіда з викладачем, повідомлення по e-mail);
  • давати коментарі до виконаної роботи;
  • дозволяти студенту змінювати свою відповідь з повторним оцінюванням.

 НОТАТКА (Labels)

  Нотатка - невеличка текстова (графічна) інформація, яка показується у межах відповідної теми на головній сторінці дисципліни.


 ОПИТУВАННЯ (Choice)

  Це модуль, за допомогою якого можна дізнатися про думку студентів з поставленої проблеми. Для проведення опитування викладач задає питання та надає певний перелік можливих відповідей на нього. Студенти обирають правильну, на їх думку, відповідь.


 ПРАКТИКУМ (Lesson)

  Практикум - модуль, за допомогою якого створюється комплект взаємозалежних сторінок. Кожна із сторінок має інформаційний розділ і розділ контролю засвоєння інформаційного розділу. У відповідності до результату проходження контролю, відбувається або перехід на іншу сторінку і студент починає вивчати наступну порцію матеріалу, або перехід не відбувається і студент продовжує вивчати матеріал попередньої сторінки.


 РЕСУРС (Resource)

  Ресурси це інформаційні та методичні матеріали у вигляді веб-сторінок, гіперпосилань, файлів, які створюються на сайті або завантажуються на нього. За допомогою цих матеріалів розкривається зміст дисципліни.


 ТЕСТ (Quiz)

  Цей модуль дозволяє створити набір тестових завдань та провести тестування студентів. Всі тестові завдання зберігаються у базі даних МООДОС і можуть бути використані заново.

  Студентам можна дозволити проходити тест кілька разів, при цьому кожна спроба автоматично оцінюється. Тести можуть показувати правильні відповіді або просто оцінку.

  Модуль дозволяє виконувати статистичну обробку результатів тетування і виводити ці результати у зовнішні файли.


 ФОРУМ (Forum)

  Форум - засіб публічного обговорення будь-якої проблеми.

  Кожен відвідувач форуму може поставити проблему для обговорення, а також прийняти участь у обговоренні усіх проблемних питань, які надіслані на форум. Обговорення проходить у межах сайту.

  У межах дисципліни використовуються три види форумів:

  • викладацький (вхід з панелі управління дисципліною);
  • новинний (його ви бачите у нульовій темі дисципліни);
  • тематичний (форум теми дисципліни для обговорення актуальних питань).

  У настройках модулю можна організувати різні рівні доступу до функцій кожного форуму, а також виконувати оцінювання повідомлень.

  Форум дозволяє учасникам дисципліни одержувати копії нових повідомлень на свій e-mail.


 Chats

The Chat module allows participants to have a real-time synchronous discussion via the web. This is a useful way to get a different understanding of each other and the topic being discussed - the mode of using a chat room is quite different from the asynchronous forums. The Chat module contains a number of features for managing and reviewing chat discussions.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English