КОМЕНТУВАТИ ВІДПОВІДЬ

За допомогою цієї опції викладач може робити коментарі до відповіді студента на контрольну роботу або вносити виправлення у текст відповіді. У цьому випадку бажано коментар робити іншим кольором.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English