ОЦІНКИ

Обробка оцінок, які отримали студенти за виконання призначених завдань, у системі МООДОС виконується за допомогою модуля Оцінки (grade). Модуль дозволяє виконувати обробку різними способами при різних значеннях параметрів обробки. Результати обробки оцінок об'єднуються у таблицю, яка показується на сторінці у вікні браузера. Окрім таблиці сторінка має закладки (наприклад, Перегляд оцінок, Додаткові функції та інше), за допомогою яких здійснюється перехід між сторінками, призначених для настроювання способів обробки результатів оцінювання та параметрів їх показу.

Якщо Ви перший раз переглядаєте результати оцінювання, то вони будуть показані у загальній таблиці оцінок (без додаткових настроювань). Таблиця буде мати перелік усіх студентів, які зараховані у дисципліні, оцінки, які отримали студенти за кожне оцінюване завдання дисципліни, та загальні оцінки студентів за усі завдання.

За допомогою таблиці Ви можете:

 • Виконувати сортування студентів за прізвищем або ім'ям. Для цього у заголовку таблиці обрати той чи інший спосіб сортування. За умовчанням студенти сортовані за прізвищем.
 • Показати оцінки тільки одного студента. Для цього Ви повинні обрати студента і натиснути на запис його прізвища. Це корисно робити, коли Ви не хочете показувати конкретному студенту оцінки інших студентів.
 • Створити копію таблиці у форматі Excel або у текстовому форматі і завантажити копію на свій комп'ютер. Для цього треба натиснути на кнопку Отримати у форматі Excel або Отримати у текстовому форматі.
 • Перейти на сторінку конкретного завдання, оцінки з якого Вас зацікавили. Для цього треба натиснути на назву завдання у заголовку таблиці або на значення оцінки у середині таблиці.
 • Переглядати сумарні оцінки студента (права передостання колонка), та статистичну обробку загальних оцінок усіх студентів (посилання Статистика у заголовку колонки). Данні цієї колонки можна сортувати за допомогою стрілок у заголовку колонки.

Загальна таблиця оцінок може мати великий розмір (багато завдань, велика кількість студентів), що буде ускладнювати її аналіз. Для такого випадку, а також для випадку, коли ви бажаєте змінити спосіб обробки оцінок та значення параметрів обробки, модуль Оцінки має додаткові можливості.

Для включення додаткових можливостей треба використати закладку Додаткові функції і перейти до сторінок настроювання додаткових функцій.

На сторінці Додаткові функції здійснюється:

 • Настроювання режиму показу таблиць результатів оцінювання.
 • Включення (виключення) додаткових функцій модулю.
 • Додавання (видалення) розділів оцінювання та розподіл оцінюваних завдань за розділами.
 • Встановлення вагових коефіцієнтів для кожного розділу оцінювання.
 • Встановлення діапазону бальних оцінок для переводу їх у літерні оцінки.
 • Виключення студентів з оцінювання.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English