ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ

Модуль підтримує наступні форми представлення контрольної роботи студентом викладачу-наставнику на оцінювання:

НаУКМА Рецензування

[[helpreview]]

Он-лайн відповідь

Згідно з цією формою студент дає відповідь у вікні браузера за допомогою текстового редактору у режимі он-лайн.

Викладач-наставник може оцінювати відповідь та додавати у відповідь студента коментарі (бажано іншим кольором шрифту). Оцінювання виконується також у режимі он-лайн.


Очне спілкування

Це звичайна форма захисту контрольної роботи.

Студент бачить на сайті завдання на контрольну роботу, виконує її і звіт про виконання надає викладачу при персональній зустрічі. Викладач оцінює звіт, оцінку заносить у базу даних, а студент отримує повідомлення про оцінку.


Простий файл-відповідь

Згідно з цією формою студент готує відповідь у електронному вигляді і після цього завантажує її на сайт.

Завантажити можна тільки один файл у будь-якому форматі. Це може бути документ Word, сканована сторінка рукописного тексту, графічне зображення і таке інше.


Файли-відповіді

This type of assignment allows each participant to upload one or more files in any format. These might be a Word processor documents, images, a zipped web site, or anything you ask them to submit.

This type also allows you to upload multiple response files. Response files can be also uploaded before submission which can be used to give each participant different file to work with.

Participants may also enter notes describing the submitted files, progress status or any other text information.

Submission of this type of assignment must be manually finalised by the participant. You can review the current status at any time, unfinished assignments are marked as Draft. You can revert any ungraded assignment back to draft status.


Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English