РОЗДІЛИ ЗАВДАНЬ

Упорядкування тестових завдань у межах дисципліни здійснюється шляхом їх розподілу по розділам. Кожен розділ може вміщувати підрозділи, створюючи таким чином ієрархічну структуру.

Кожен розділ має своє ім'я та короткий опис.

Розділ може бути опублікованим. У цьому випадку завдання розділу будуть доступні у інших дисциплінах сайту. За допомогою опублікованих розділів можна організувати комплексне тестування студентів.

Розділи можна створювати і видаляти в будь-який час. Якщо розділ, що видаляється, містить тестові завдання, Вас попросять визначити у який розділ їх перемістити.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English