ІМПОРТ НОВИХ ЗАВДАНЬ

Система МООДОС дозволяє завантажувати тестові завдання із спеціальних текстових файлів (*.txt) або файлів XML. У таких файлах елементи тестового завдання (назва, зміст, можливі відповіді, коментар, оцінки, тощо) за допомогою службових слів та символів відокремлюють один від одного.

У системі МООДОС використовуються наступні формати файлів для імпорту:

GIFT - формат

  GIFT - формат - простий формат розмітки елементів тестового завдання у текстовому файлі. Цей формат дає змогу імпортувати тестові завдання Вибору з множини, Вибору вірно - не вірно, Короткої відповіді, Вибору відповідності, а також Числової відповіді. У одному файлі можуть бути розміщені тестові завдання усіх типів одразу. Далі показані деякі приклади опису тестових завдань за допомогою GIFT - формату:

  
  ::Завдання 01.01::
  До якого типу регіональних культур відноситься українська:
  {
  ~Далекосхідної. # Див. лекцію № 2.
  =Европейсько-північноамериканської. #Правильна відповідь.
  ~Латиноамериканської. # Див. лекцію № 2.
  ~Індійської. # Див. лекцію № 2.
  }
  
  
  ::Завдання 01.02::
  Повноваження заступника глови районної або обласної ради визначаються:
  {
  ~50%за рішенням ради
  ~-50%за рішенням виконавчого органу ради
  ~-50%за рішенням постійної комісії ради з питань регламенту 
  ~50%розпорядженням голови відповідної ради
  }
  
  

  Детальніше...

Aiken-формат

  Це дуже простий формат і використовується для створення тестових завдань Вибору з множини, що мають лише одну правильну відповідь. Далі наведено приклад тестового завдання у форматі Aiken:

  Калькуляція – це:
  A. групування витрат за статтями.
  B. обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат.
  C. групування витрат виробництва за елементами.
  ANSWER: B
  

  Детальніше...

Missing Word формат (пропущене слово)

  Цей формат підтримує завдання Вибору з множини та Коротка відповідь, які вкладені у зміст завдання. Якщо у вкладеній відповіді прописано один варіант відповіді, то генерується завдання Короткої відповіді, а якщо два та більше, то завдання Вибору з множини.

  Кожен варіант відповіді одокремлюється тильдою (~), а вірна відповідь символом "=" (=). Далі приклад тексту у форматі Missing Word для завдання Вибору з множини:

  As soon as we begin to explore our body parts as infants we become students of {=anatomy and physiology ~reflexology ~science ~experiment}, and in a sense we remain students for life.

  Приклад тестового завдання Короткої відповіді:

  As soon as we begin to explore our body parts as infants we become students of {=anatomy and physiology}, and in a sense we remain students for life.

  Детальніше...

AON-формат

  Це такий ж самий формат, як і Missing Word формат, за винятком того, що всі завдання короткої відповіді при імпортуванні конвертуються у завдання на Вибір відповідності.

  Назва цього формату пов'язана з організацією, яка була спонсором багатьох розробок у галузі тестування.

Blackboard

  Це програмний модуль, який використовується у популярній системі управління навчанням Blackboard для імпортування та експортування тестових завдань. В основі його роботи лежить мова XML.

  Детальніше...

WebCT

  Це програмний модуль, який використовується у популярній системі управління навчанням WebCT для імпортування та експортування тестових завдань. Його робота базується на використанні текстових файлів.

  Детальніше...

Course Test Manager

  Цей модуль може імпортувати тестові завдання, які збережені у банку тестових завдань системи Course Test Manager.

  Детальніше...

Формат вкладеної відповіді (Cloze-формат)

  Це спеціальний тип формату, який застосовується тільки для імпортування тестових завдань з Вкладеною відповіддю.

  Детальніше...

Learnwise-формат

  Це формат, який застосовується для імпортування тестових завдань Вибору з множини, збережених у Learnwise's XML форматі.

Examview-формат

  За допомогою цього формату можна імпортувати тестові завдання з Examview 4 XML файлів.

Moodle XML формат

  Це формат, за допомогою якого можна імпортувати тестові завдання, які попередньо були експортовані у цьому ж самому форматі.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English