СТВОРЕННЯ ЗАВДАННЯ ВИБІР З МНОЖИНИ

Цей тип завдання потребує щоб студент обрав одну або декілька відповідей із запропонованого набору варіантів. Кожен варіант відповіді повинен мати свою вагу оцінювання. Загальна оцінка за завдання складається із оцінок обраних варіантів.

Для створення завдання цього типу треба у формі Редагування завдання вибору з множини обрати розділ, до якого буде належати завдання, і заповнити наступні її поля:

  • Назва завдання - стисла інформація, за допомогою якої можна зробити вибір завдання для створення відповідного тесту. Назва завдання буде показуватись у переліку завдань обраного розділу.
  • Зміст завдання - однозначно сформульоване завдання (питання), яке повинен виконати студент при тестуванні і яке відповідає меті тестування.
  • Зображення для показу - обрати зображення, яке треба показувати у завданні. Зображення повинно бути завантажено на сайт до створення завдання.
  • Штрафні бали - кількісна характеристика штрафу, який буде нараховуватися при обранні студентом неправильного варіанту відповіді.
  • Число оцінюваних відповідей - у завдання може бути одна чи декілька правильних відповідей. Якщо встановлена одна відповідь, то студент при тестуванні може обрати тільки один варіант із множини йому запропонованих. Якщо встановлено декілька відповідей, то студент може обрати навіть усі варіанти.
  • Варіант відповіді - кожен варіант відповіді складається із змісту варіанту відповіді, оцінки за обрання варіанту і коментарю, який буде показуватись студенту після тестування. Максимальне число варіантів дорівнює десяти. Треба заповнити не менше двох варіантів відповідей. Порожні поля варіантів відповідей враховуватись у завданні не будуть.

Зверніть увагу! Оцінки за питання з однією правильною відповіддю повинні бути позитивними. Оцінки за питання з декількома правильними відповідями повинні бути як позитивними, так і негативними (для того, щоб, вибравши всі варіанти, студент не одержав позитивну оцінку). Якщо після відповідей оцінка негативна, то результат буде дорівнювати нулю. Будьте обережні, щоб не створити можливість одержання оцінки більше чим 100% (стежте за сумою).

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English