ТИПИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Тест складається із:

 • завдань;
 • правил їхнього застосування;
 • оцінок за виконання кожного завдання;
 • рекомендацій з інтерпретації результатів тестування.

Тестові завдання з характеру формування відповідей розподіляються на завдання закритої, відкритої та комбінованої форм. У завданні закритої форми студент робить вибір із готового списку запропонованих вариантів відповідей. У завданні відкритої форми студент сам генерує відповідь і додає її у поле теста за допомогою клавіатури. Комбіновані форми складаються з елементів закритої та відкритої форм.

Модуль ТЕСТ підтримує завдання наступного типу.

ЗАВДАННЯ ЗАКРИТОЇ ФОРМИ

ВИБІР З МНОЖИНИ

  Цей тип завдання потребує щоб студент обрав одну або декілька відповідей із запропонованого набору варіантів. Кожен варіант відповіді повинен мати свою вагу оцінювання. Загальна оцінка за завдання складається із оцінок обраних варіантів.

  Детальніше...Довідка про '' (нове вікно)

ВИБІР ВІРНО - НЕ ВІРНО

  Цей тип завдання потребує щоб студент дав однозначну відповідь (вірно/не вірно) на поставлене питання.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

ВИБІР ВІДПОВІДНОСТІ

  У завданні цього типу на задану тему створюється множина питань і множина правильних відповідей на ці питання. При тестуванні для кожного питання треба обрати із списку відповідну правильну відповідь.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

ВИПАДКОВІ ЗАВДАННЯ КОРОТКОЇ ВІДПОВІДІ

  Цей тип завдання по формі його представлення подібний завданню на вибір відповідності. Він базується на завданнях короткої відповіді, які створені у конкретному розділі.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ

КОРОТКА ВІДПОВІДЬ

  У завданні цього типу студент повинен з клавіатури відповісти на поставлене питання - додати необхідне слово чи словосполучення. Відповідь повинна бути обмеженої довжини.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

ЧИСЛОВА ВІДПОВІДЬ

  Цей тип завдання є окремим випадком завдання с короткою відповіддю. Своєрідність завдання у тому, що відповідь повинна бути представлена у вигляді числа.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

РОЗРАХУНОК ЗА ФОРМУЛОЮ

  У тестовому завданні цього типу створюється математична формула відповідно до якої студент повинен провести розрахунок. Значення змінних, які входять у формулу, задаються випадково. Використовуючи ці значення студент виконує розрахунок і числовий результат заносить у поле відповіді.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

ЗАВДАННЯ КОМБИНОВАНОЇ ФОРМИ

ВКЛАДЕНА ВІДПОВІДЬ

  Завдання цього типу створюється шляхом вставки у текст його опису так званих вкладених відповідей. У якості вкладених відповідей можуть бути відповіді відкритої та закритої форм. Вкладення відповідей здійснюється шляхом використання спеціальної мови їх опису. Кожна вкладена відповідь має свою оцінку.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

РІЗНЕ

НОТАТКА

  Це засіб структурування та оформлення показу тесту студенту.

  Детальніше... Довідка про '' (нове вікно)

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English