СТВОРЕННЯ ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ

У завданні цього типу студент повинен з клавіатури відповісти на поставлене питання - додати необхідне слово чи словосполучення. Відповідь повинна бути обмеженої довжини.

Для створення завдання цього типу треба у формі Редагування завдання короткої відповіді обрати розділ, до якого буде належати завдання, і заповнити наступні її поля:

  • Назва завдання - стисла інформація, за допомогою якої можна зробити вибір завдання для створення відповідного тесту. Назва завдання буде показуватись у переліку завдань обраного розділу.
  • Зміст завдання - однозначно сформульоване завдання (питання), яке повинен виконати студент при тестуванні і яке відповідає меті тестування.
  • Зображення для показу - обрати зображення, яке треба показувати у завданні. Зображення повинно бути завантажено на сайт до створення завдання.
  • Чутливість відповіді до регістру - обрати, повинен студент при відповіді враховувати регістр введення символів з клавіатури (відповіді "Word" і "word" будуть різнитися).
  • Штрафні бали - кількісна характеристика штрафу, який буде нараховуватися при неправильній відповіді студента.
  • Відповідь 1..10 - кожен варіант складається із змісту питання варіанту, оцінки за відповідь і коментарю на варіант відповіді. Треба заповнити не менше одного варіанта відповіді. Кожен варіант може мати свою оцінку. Максимальне число варіантів дорівнює десяти. Порожні поля варіантів відповідей враховуватись у завданні не будуть.

Зверніть увагу! Оцінка одного варіанту відповіді повинна становити 100%.

Список усіх файлів допомоги
Show this help in language: English