Фото Андрій Миколайович Глибовець
Шановні студенти та викладачі!
Автор Андрій Миколайович Глибовець - четвер 16 жовтня 2014, 07:51
 

Шановні студенти та викладачі!

Запрошуємо долучитись до команди експертів та асистентів  із підготовки

“Огляду наявних платформ е-участі в Україні”

що реалізується командою викладачів та випускників Могилянки

на базі Центру розвитку інновацій НаУКМА

в рамках проекту по впровадженню е-демократії в Україні.

 

Для впровадження дієвих механізмів реалізації такого права на участь в найбільш раціональний, ощадливий та швидкий спосіб необхідне попереднє дослідження наявних платформ е-участі (е-петиції, е-звернення, он-лайн громадські обговорення тощо) за наступними показниками:

 1. рівень залучення громадян,
 2. стадія в процесі прийняття рішення, на якій відбувається залучення,
 3. технічна платформа (в т.ч. чи є технологічна можливість вдосконалення в подальшому без суттєвої перебудови платформи).
 4. учасники процесу,
 5. рівень ідентифікації учасників та інші правила залучення ....
 6. тривалість застосування інструментів е-участі,
 7. доступність залучення
 8. ресурси, які були необхідні для впровадження та необхідної популяризації (в тому числі нормативне закріплення, якщо наявне)
 9. ефективність застосування на базі наявної інформації:
  1. фактичне використання платформи та популярність її використання
  2. результативність платформи - забезпечення реальної участі громадян
 10. критичні фактори для успіху.

 

Для реалізації дослідження в команду потрібні координатор та 3-5 асистентів для дистанційної роботи.

На момент публікації оголошення дослідження проводиться на засадах pro bono (пошук коштів триває).

Охочих просимо до 25.10.2014 надіслати мотиваційний лист та коротке резюме на адресу

Милані Міліциній: mm@techinvest.com.ua

 

Рекомендацією CM/Rec(2009)1 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо е-демократії  зазначається, що впровадження е-демократії:

 • підвищує ефективність демократії, демократичних інститутів та демократичних процесів;
 • підтримує і підсилює довіру громадян до демократії, демократичним установ та демократичних процесів;
 • підтримує демократичні ролі посередників між громадянами і державою, таких як демократичних інститутів, політиків та засобів масової інформації;
 • сприяє, забезпечує та підвищує прозорість, підзвітність, реагування на запит, залученість, обговорення, всеосяжність, доступність, участь, субсидіарність та соціальну згуртованість;
 • надає можливості для повноцінного і ефективного громадського обговорення та участі у всіх етапах демократичного процесу і реагувати на потреби та пріоритети

 

Рекомендацією CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо «Керівних принципів з прав людини для Інтернет-користувачів» наголошується, що зважаючи на можливості глобальної мережі, що дозволяють  забезпечувати прозорість та підзвітність у діяльності державних органів, користувачам повинне надаватися право використовувати Інтернет для участі в демократичному житті: вільно користуватися наявними віртуальними інструментами для участі в місцевих, національних і міжнародних політичних дебатах, законодавчих ініціативах, заходах громадського контролю  над процесами прийняття рішень, включно з правом на підписання петицій тощо.

З врахуванням пост-Майданівської ситуації в Україні, коли держава та суспільство потребують не просто косметичних реформ, а концептуальної перебудови, забезпечення прав громадян - Інтернет-користувачів на управління державними справами набуває нового змісту та історичного значення.