Соціальна відповідальність

Викладач: Гавриленко Тетяна Володимирівна, викладач кафедри маркетингу та управління бізнесу

Дисципліна «Соціальна відповідальність» дозволяє сформувати у фахівців систему базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності та набути ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основна увага приділяється вивченню теоретичних положень і практики взаґмодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальнї відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства.   

Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи сутності, видів, категорій, ефолюції, концепції та рівнів соціальної відповідальності й аналізу чинників її ефективності Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.

Тетяна Гавриленко

Економічна теорія управління підприємством

Розробниця: Іванова Наталія Юріївна, кандидат економічних наук

Місія курсу «Економічна теорія управління підприємством» полягає в тому, щоб показати, що фундаментальні знання є підґрунтям для прийняття ефективних управлінських рішень.

Опис курсу: Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому економічна теорія інтегрується з наукою управління та іншими дисциплінами з тим, щоб напрацювати практичний підхід для прийняття ефективних управлінських рішень як в приватному так і суспільному секторах економіки.

Економічна теорія управління підприємством – це курс, в якому вивчаються способи, за допомогою яких менеджер керує використанням обмежених ресурсів таким чином, щоб досягти поставленої цілі найбільш ефективним способом.

ТОРГОВЕЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ

Викладач: к.е.н., доцент Пічик К.В.

Мета даного курсу – дати поглиблені знання майбутнім маркетологам з теорії і практики, методам і техніці маркетингу в торгівлі (мерчендайзингу). Мерчандайзинг є серцевиною роздрібної торгівлі, оскільки головним його завданням є питання розміщення товарів в торговельному залі та планування заходів по стимулюванню збуту. Акцентування уваги покупця на визначених видах товару або брендах. Спеціальна викладка-представлення товару для активізації «імпульсних покупок».