Управління персоналом соціальних служб

Викладач: Савчук Олена Миколаївна, канд. псих. наук, доцент

Метою курсу є знайомство магістрів із теоретико-методологічним підґрунтям процесу управління персоналом соціальних служб, оволодіння фаховими знаннями щодо організації роботи персоналу, розвитку практичних навиків проведення відбору та оцінки персоналу, здійснення мотиваційної та навчальної підтримки працівників соціальних служб. Курс передбачає оволодіння навиками попередження та подолання професійних стресів у роботі спеціалістів соціальної сфери.

Олена Савчук