Вступ до Могилянських студій

Викладачі курсу:

Брюховецький В.С., д.філол.наук, почесний президент НаУКМА 

Яременко М.В., д.іст.наук, проф., кафедра історії НаУКМА

Ярошенко Т.О., канд.іст.наук, доцент, віце-президентка НаУКМА

Корольова О.О., керівник НМВ НаУКМА  

Проценко Д.В., "декан студентів"

Чуканова С.О., канд.пед.наук, координаторка Американської бібліотеки імені Віктора Китастого НаУКМА

За участі:   Ярошенко О.І., зав.відділу наукової бібліотеки, Чорна Т.В., директор наукової бібліотеки, керівників окремих структурних підрозділів та органів студентського самоврядування 

Головна мета курсу – підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних вимог освіти та потреб розвитку у студентів критичного мислення, здатності ефективно працювати з інформацією, аналізувати та узагальнювати отримані знання, використовувати комп’ютерні та комунікаційні технології для освітніх та дослідницьких потреб, ефективно володіти методами навчання та самонавчання,  іншими transferable та soft skills.

Програму побудовано з урахуванням особливостей навчального процесу в НаУКМА, основ інформаційного пошуку та роботи з джерелами (друкованими, електронними) в бібліотеках університету, академічної доброчесності та нульової толерантності до плагіату, введення до корпоративної культури та ознайомлення з могилянськими цінностями, традиціями, історією. Передбачено ознайомлення з нормативною базою в галузі вищої освіти в цілому та відповідними положеннями (політиками, правилами тощо) , що діють в НАУКМА. 

Результати оцінювання  - в журналі курсу - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JL3BXsDA2aQqmJviQmrbfsgjTuXBTjG3SS5Y9JI22i4/edit#gid=1381689880

Увага - знайдіть закладку Вашого факультету! 

Таблиця наповнюється по мірі проведення занять та перевірки практичних завдань та залікового тесту.