Якісні методи-1

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними уявленнями стосовно якісних методів соціологічних досліджень. Розкрити їх роль у вивченні соціальних процесів, ознайомити з теоретичними засадами та історією виникнення і розвитку якісних методів, особливостями використання та стратегією соціологічного дослідження.
Kateryna Maltseva