Управління програмними проектами (КН)

«Управління програмними проектами» (УПП)

Факультет інформатики

Бакалаврська програма, Інформатика (Комп’ютерні науки), 4 курс, 2 семестр

Анотація

Курс знайомить з етапами життєвого циклу розробки програмного забезпечення (ПЗ) ІТ-проектів:

розробка «Технічного завдання» (включає: перемовини з замовником, вибір задач організації, визначення функцій ІТ-проекту тощо),

планування процесу розробки ІТ-проекту,

розробка «Технічного проекту» (включає: формалізацію вимог клієнта, опис вимог до функцій ІТ-проекту та до інтерфейсу користувачів, постановку задачі тощо),

розробка «Робочого проекту» (включає: написання початкових текстів програм, написання «Інструкції користувачів/супроводжуючих», налагодження, тестування тощо),

впровадження ІТ-проекту.

Під час опанування дисципліни студенти використовують та закріплюють навички, які вони отримали при вивченні інших дисциплін, включно з дисциплінами по програмуванню та базам даних. Студенти знайомляться з проблемами розробки ПЗ та отримують практичний досвід розробки ІТ-проекту групою студентів-програмістів. Під час роботи в групі, студенти вивчають та оволодівають головними інструментами і методами, які використовуються при командній розробці ПЗ, зокрема з засобами управління проектами.

                Викладач                                                                                                к.ф.-м.н. Ю.О.Ющенко      

Юрій Ющенко