Системи прийняття рішень

Викладач: к. ф.-м. н., доцент Руслан Чорней

У курсі викладено базові основи прийняття рішень, основи теорії корисності, експертні процедури для прийняття рішень, теорії прийняття рішень в умовах визначеності, прийняття рішень в умовах конфлікту, кооперативне прийняття рішень, прийняття рішень в умовах нечіткої інформації.

Руслан Чорней