Теорія прийняття рішень та керування - 2 (системний аналіз)

Викладач: к. ф.-м. н., доцент Руслан Чорней

Навчальна дисципліна «Теорія прийняття рішень та керування — 2» розглядає аналіз і синтез лінійних оптимальних систем керування: проектування детермінованих і стохастичних регуляторів, оптимальну оцінку стану, чутливості і оптимальності систем, керування дискретними системами.

Руслан Чорней