Теорія оптимального керування (прикладна математика)

Викладач: к. ф.-м. н., доцент Руслан Чорней

Навчальна дисципліна «Теорія оптимального керування» розглядає постановку та класифікацію основних задач оптимального керування, формулювання принципу максимуму Понтрягіна для основних задач оптимального керування, метод динамічного програмування аналізу основних задач оптимального керування, розв’язання задач фільтрації лінійних динамічних систем з випадковими збуреннями.

Руслан Чорней