Курс присвячено сучасним технологіям та актуальним проблемам в галузі програмних агентів. Метою курсу є ознайомлення студентів із принципами агентного підходу у побудові інформаційних систем та основними методами і засобами його реалізації. В якості основного об’єкта вивчення виступають мультиагентні системи. В рамках курсу розглядаються інтелектуальні риси агентів, спілкування та співпраця в мультиагентних системах, парадигма агентно-орієнтованого програмування та методологія агентного-орієнтованого аналізу і дизайну. Окрему увагу приділено методам прийняття рішень із застосуванням програмних агентів. Також розглядаються приклади застосування агентних технологій у різних сферах бізнесу та науки.