Основи систем баз даних (Комп'ютерні науки)

Бази даних та інформаційні системи (Комп'ютерні науки)

Організація баз даних і знань (Програмна інженерія)