Курс складається з двох частин: математичної логіка, де вивчаються властивості теорій першого порядку, зокрема числення предикатів, теорії алгоритмів, де розглядаються концепції Гьоделя та Тюринга та Чорча.

Курс потребує базових знань курсів «Основи дискретної математики» та «Основи комп’ютерних алгоритмів».

Наступні курси: всі курси, пов’язані з програмуванням, а також курс системи кодування інформації.