Розробка та супровід баз знань

«Розробка та супровід баз знань» (РСБЗ)

Факультет інформатики

Магістерська програма, ІПЗ, 2 курс, 2 семестр

Анотація

Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок у галузі розробки та супроводі баз знань. 

Теоретичні знання студентів закріплюються розробкою проектів систем баз знань (СБЗ).

Студенти опановують застосування засобів штучного інтелекту: продукційних наборів правил (зокрема Баєсівських мереж), логічного програмування та нейронних мереж. У своїх проектах СБЗ студенти займаються набуванням та формалізацією знань для СБЗ, подають та представляють знання у комп’ютері, тобто у якості когнітологів займаються інженерією знань та реалізують висновування на СБЗ. Таким чином студенти опановують знання та навички, які уможливлюють надання програмному забезпеченню ознак справжнього інтелекту (штучного інтелекту). Зокрема проекти СБЗ, які розроблюють студенти, можуть навчатися та/або самонавчатися.

Значна увага в дисципліні приділяється продукційним СБЗ, Баєсівським мережам, поданню знань логікою та нейронним мережам.

 

               Викладач                                                            к.ф.-м.н. Ю.О.Ющенко

Юрій Ющенко