Соціальна еволюція людини

Курс розглядає емпiричнi матеріали та сучаснi теоретичнi моделi, що пояснюють еволюцію соціального інтелекту та соціальної поведінки серед Homo sapiens. Основні теми курсу стосуються людської здатностi встановлювати стосунки (в тому числі домінантність та кооперативність), розуміти емоції та наміри інших, формувати ієрархії, існувати в сім’ях та розрізняти типи зв’язків між іншими індивідами (спорідненість, ворожнеча, дружній альянс) і використовувати цю інформацію у плануванні власної поведінки. Особливе місце займатиме тематика, пов’язана із людською відкритістю до соціалізації (здатності iнтерналiзувати соцiальнi норми та навчатися конвенціональностей поведiнки), а також її ролi у формуваннi соцiальних груп та складних суспiльств у процесі еволюції. Наводяться паралелі із соціальним життям інших груп приматів.
Kateryna Maltseva