Соціологія здоров'я

Соціологія здоров’я являє собою спецiалiзований курс, спрямований на вивчення суспільних чинникiв, що виступають соціальними детермiнантами здоров‘я. Присвячений взаємодiї мiж суспiльством та здоров’ям, цей курс зосереджено на впливі різних соцiальних інститутів та процесів (сiм‘я, робота, вік, гендер, рiвень освiти, положення в ієрархії, соціальний капітал, міграція тощо) на морбiднiсть та смертнiсть у сучасних суспiльствах. Цей курс комбінує наголос на емпіриці із рафінуванням теоретичного знання з медико-соціологічної проблематики, здобутого на раніших навчальних етапах.

Kateryna Maltseva