Соціологія здоров'я

Соціологія здоров’я являє собою спецiалiзований курс, спрямований на вивчення суспільних чинникiв, що виступають соціальними детермiнантами здоров‘я. Присвячений взаємодiї мiж суспiльством та ...

Kateryna Maltseva