Соціологія медицини та охорони здоров'я

Загально-теоретичний вступний курс, що знайомить студентiв iз засадами медичної соцiологiї та розкриває критичнi вимiри взаємодiї мiж соцiальною організацією, медициною та здоров‘ям людини. Виклад соціологічного матеріалу впродовж курсу супроводжується оглядом практичних проблем, з акцентом на питаннях, пов’язаних із організацією різних систем охорони здоров’я, менеджментом медичних установ та юридичними аспектами охорони здоров’я в Україні. Курс виступає як початковий щабель у циклі курсів, зорієнтованих на проблематику чинників у взаємодії між суспільством та здоров’ям і добробутом індивідів.

Kateryna Maltseva