Методи та практика етнографічних польових досліджень

Практичний курс, спрямований на підготовку та тренування студентів, що готуються до етнографічних досліджень та виходу «у поле». Навчання охоплює повний цикл дослідницької роботи, починаючи від підготовки плану проекту та занурення  «у поле»,  до написання звіту та приготування етнографії. Курсові матеріали адаптовано до етнографічного підходу до збирання, інтерпретації та оцінювання даних. В ході роботи ми розглянемо проблеми доказовості, репрезентативності та об’єктивності/суб’єктивності в контексті польових робіт. Ми звернемося до таких питань, як підготовка дослідницької пропозиції, дослідницька етика, культурний шок, робота з респондентами, проведення включених спостережень та ведення етнографічних записів. Студенти навчаться розробляти питання для інтерв’ю та бути ефективним інтерв’юєром, використовуати техніки глибинного інтерв’ювання і роботи з експертами та ключовими інформантами, а також практикам ефективного менеджменту даних та завчасного перевіряння валідності та надійності отриманої «у полі» інформації.

Kateryna Maltseva