Комбіновані техніки в методологіях соціальних наук

Курс являє собою методологiчний семінар, що ознайомлює студентiв iз технологiями проведення дослiджень, які у рiзних комбiнацiях залучають якiснi та кiлькiснi методи пiд час збору, аналiзу та ...

Kateryna Maltseva