Комбіновані техніки в методологіях соціальних наук

Курс являє собою методологiчний семінар, що ознайомлює студентiв iз технологiями проведення дослiджень, які у рiзних комбiнацiях залучають якiснi та кiлькiснi методи пiд час збору, аналiзу та iнтерпретацiї даних. Фокус курсу полягає у наданні студентам знання про можливості комбінованих методів та практичні навички використання методик «змішування» та «інтеграції» даних на різних етапах власного дослідження, а також підготування до публікації матеріалів, здобутих шляхом цільового «змішування» методологій.

Maltseva Kateryna