Курс спрямований на оволодіння теоретичними знаннями та практичними навиками роботи з управлінням якістю програмного забезпечення (ПЗ) на етапах життєвого циклу, проектування, програмування та тестування з метою створення корисних та працездатних програмних продуктів. Лекції спрямовані  на  забезпечення теоретичного підґрунтя курсу, розкриття змісту основних методів тестування програм, ознайомлення студентів з принципами налагодження програм, критеріями та методами тестування ПЗ з урахуванням стадії/єтапу його розробки у життєвому циклі. Практична частина передбачає набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів та засобів тестування ПЗ. Вивчаються методи, засоби і прийоми тестування різноманітних типів програмного забезпечення.