Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок в галузі пошукові систем і розподіленої обробки даних. Ефективність будь-якої інформаційної технології напряму залежить від якості та швидкості пошуку необхідної інформації. Розглядається класифікація пошукових систем, перспективи їх розвитку та наводиться порівняння пошукових систем за різноманітними критеріями. Окрема увага приділяється складу та принципам роботи пошукових систем та спеціалізованим пошуковим системам.

Курс передбачає набуття теоретичних знань і практичних навичок в галузі розробки та супроводі баз знань. 

Теоретичні знання студентів закріплюються розробкою невеликих систем, заснованих на продукціях та з використанням логічного програмування.