Розподілені системи обробки інформації

Курс "Розподілені системи обробки інформації" вивчає інформаційні пошукові системи, використання пошукових двигунів на практиці та Hadoop stack

Андрій Глибовець

Інтелектуальні системи

"Інтелектуальні системи" включає основні розділи і поняття з основ   застосування класичних методів штучного інтелекту та найважливіших паттернів проектування; центральне місце займають методи подання знань та навчання. Детально розглядаються онтологічний та логічний підходи до проектування знань, а також основні підходи до вирішення задач на основі нейронних мереж, генетичні алгоритми.

Olga RadyvonenkoАндрій ГлибовецьВолодимир Тарануха

Вища математика

Фундаментальна математична дисципліна. Містить основи лінійної алгебри, математичного аналізу, диференціального числення та диференціальних рівнянь. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для ґрунтовного вивчення курсів: теорія функцій багатьох змінних, теорія ймовірностей та математична статистика, дослідження операцій,  теорія ризику, економетрика, мікроекономіка та макроекономіка.

Світлана ДріньЮрій Захарійченко