Розподілені системи обробки інформації

Курс "Розподілені системи обробки інформації" вивчає інформаційні пошукові системи, використання пошукових двигунів на практиці та Hadoop stack

Глибовець Андрій

Інтелектуальні системи

"Інтелектуальні системи" включає основні розділи і поняття з основ   застосування класичних методів штучного інтелекту та найважливіших паттернів проектування; центральне місце займають методи подання знань та навчання. Детально розглядаються онтологічний та логічний підходи до проектування знань, а також основні підходи до вирішення задач на основі нейронних мереж, генетичні алгоритми.

Теорія ймовірностей та математична статистика (ФЕН семестр-2)

Лектори:  Світлана Дрінь

                  Юрій Захарійченко

Курс знайомить студентів економічних спеціальностей з теоретичними основами теорії ймовірностей та математичної статистики та їх застосуваннями в обробці експериментальних даних. У  курсі розглядаються ймовірності випадкових подій, випадкові величини та їх властивості. Студенти ознайомлюються з описовою статистикою, теорією оцінювання параметрів та перевірки гіпотез.

Вища математика (ФЕН семестр-2)

Лектори:  Світлана Дрінь

                  Юрій Захарійченко

Фундаментальна математична дисципліна. Містить основи лінійної алгебри, математичного аналізу, диференціального числення та диференціальних рівнянь. Має на меті забезпечити студентів необхідним математичним апаратом для ґрунтовного вивчення курсів: теорія функцій багатьох змінних, теорія ймовірностей та математична статистика, дослідження операцій,  теорія ризику, економетрика, мікроекономіка та макроекономіка.