Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції

Викладач: Микола Іванович Хавронюк

«Правові засади та інституційні механізми запобігання корупції» є нормативним курсом сертифікатної програми «Антикорупційні міждисциплінарні студії». Завершується дисципліна заліком. Мета дисципліни – надати студентам необхідні знання щодо явища корупції та способів запобігання йому в публічному адмініструванні.
Завдання – сформувати у студентів розуміння небезпеки явища корупції загалом та її окремих проявів для суспільства і держави, кожного громадянина, надати їм знання щодо причин та наслідків корупції і здійснюваних в Україні і світі антикорупційних заходів, сформувати вміння застосовувати передбачені законом засоби запобігання корупції.

Ukraine ACREC

Корупція, державна політика та суспільство

Викладачі : Оксана Гус, Антон Марчук, Макс Бадер, Олексій Шалайський, Сергій Лещенко, Ігор Фещенко, Віталій Шабунін.

Курс є нормативною дисципліною сертифікатної програми «Антикорупційні міждисциплінарні студії». Під час викладання курсу будуть розкриті поняття побутової (дрібної), великої політичної корупції, особливості корупції у державній та приватній сферах, а також політичної й судової корупції. Буде висвітлено специфіку корупції в «captured state» та підходи щодо протидії корупції у таких державах, окреслено причини та передумови корупції, розкрито основні причини високого рівня корупції у країнах з перехідною економікою. Слухачі дізнаються про можливі шляхи протидії корупції у країнах, що розвиваються.

Ukraine ACREC