Об’єктно-орієнтоване програмування копіювання 1

Концепції сучасного програмування  в рамках парадигм процедурно-орієнтованого програмування, абстрактних типів даних  (об’єктне програмування) і об’єктно-орієнтованого (ієрархічного) у їх розвитку і взаємозв’язку. Основу вивчення складають поняття типу, функції, в тому числі узагальненої , об’єкта  і класу, в тому числі параметризованого. Проблеми розширення областей визначення функцій, специфікації класів, побудови ієрархії об’єктів і класів, зокрема  поліморфізму, успадкування інтерфейсу і реалізації.