АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Викладач Мартиненко Вікторія Сергіївна

Курс анатомії людини є фундаментом ряду біологічних дисциплін: гістології, ембріології, фізіології, генетики, еволюційного вчення. Анатомія людини вивчає ...

Фізіологія та біохімія рослин

Викладачі Пасічник Тетяна Володимирівна, Єфіменко Тетяна Сергіївна

Сучасна фізіологія рослин є інтегративною дисципліною, яка вивчає головні  життєві функції рослинного організму на різних рівнях ...

Механізми клітинного сигналювання

Викладач Куниця Наталія Іванівна

     Курс «Механізми клітинного сигналювання» є необхідною складовою частиною вивчення особливостей регуляції функціонування організмів на клітинному та ...

Зоологія хордових

Викладач Пасічник Сергій Валентинович

Метою курсу є набуття сучасних знань у галузі зоології хордових за темами, що традиційно розглядаються при викладанні даного. Загальні уявлення про обсяг та ...

Ботаніка

Викладач Коротченко Ірина Андріївна

Метою курсу є опанування студентами базових знань, основних понять і теоретичних засад з ботаніки, засвоєння студентами особливостей будови та розмноження, прин...

БІОХІМІЯ

Викладач Шпильчин Віталій Віталійович

   Біологічна хімія, або біохімія – фундаментальна наукова та навчальна дисципліна, що вивчає хімічний (молекулярний) склад живих організмів; хімічні ...

Теорія функцій комплексної змінної

Базова математична дисципліна
Вивчає аналіз функцій однієї комплексної змінної, який використовується в алгебраїчній геометрії, теорії чисел, аналітичній комбінаториці, аналітичній теорії ...

Юлія Бернацька

Класична механіка

Базова дисципліна циклу теоретичної фізики, яка подає механіку Ньютона у формалізмі Лагранжа та формалізмі Гамільтона, запроваджуючи новий математичний апарат, і демонструє його потужність у описі ...

Юлія Бернацька