Теорія функцій комплексної змінної

Базова математична дисципліна
Вивчає аналіз функцій однієї комплексної змінної, який використовується в алгебраїчній геометрії, теорії чисел, аналітичній комбінаториці, аналітичній теорії ...

Юлія Бернацька

Класична механіка

Базова дисципліна циклу теоретичної фізики, яка подає механіку Ньютона у формалізмі Лагранжа та формалізмі Гамільтона, запроваджуючи новий математичний апарат, і демонструє його потужність у описі ...

Юлія Бернацька