Базова математична дисципліна
Вивчає аналіз функцій однієї комплексної змінної, який використовується в алгебраїчній геометрії, теорії чисел, аналітичній комбінаториці, аналітичній теорії диференціальних рівнянь та служить апаратом для багатьох галузей фізики, зокрема гідродинаміці, термодинаміці, і особливо квантовій механіці та квантовій теорії поля.