Дисципліна має на меті розвинути абстрактне теоретико-групове мислення, яке посідає домінуючі позиції серед сучасних принципів побудови фізичних теорій.

Увагу зосереджено на вивченні теорії скінченних груп, як математичного апарату для опису дискретних симетрій. Виклад математичних понять теорії груп та теорії представлень груп органічно поєднується із розглядом прикладів геометричного та фізичного змісту, вивчається симетрійний аналіз молекул.