Цитологія та гістологія

Викладачі Мартиненко Вікторія Сергіївна. Єфіменко Тетяна Сергіївна

Метою курсу є набуття сучасних знань у галузі цитології та гістології. Універсальні характеристики клітини. Порівняння ...

Зоологія безхребетних

Викладач Омері Ірина Дмитрівна

Метою курсу є всебічне вивчення тваринного світу, його різноманіття, будови та життєдіяльності тварин різних таксономічних груп на всіх етапах їх індивідуального ...

Вступ до спеціальності Біологія

Викладач Пасічник Тетяна Володимирівна

Біологія як наука про життя. Рівні організації, що їх вивчає біологія. Загальний план будови живих систем. Основи термодинаміки живих систем.  Утворення ...

Анатомія рослин

Викладач Єфіменко Тетяна Сергіївна

Метою курсу є набуття знань у галузі анатомії рослин. Історія становлення та предмет анатомії рослин. Особливості рослинної клітини. Класифікація та ...

Механіка суцільного середовища

Дисципліна знайомить з механічними явищами в суцільних середовищах (твердих тілах та рідинах) та методами їх дослідження. Зокрема це гідростатика та стаціонарний рух рідин близьких до ідеальних, ...

Юлія Бернацька