Дисципліна знайомить з механічними явищами в суцільних середовищах (твердих тілах та рідинах) та методами їх дослідження. Зокрема це гідростатика та стаціонарний рух рідин близьких до ідеальних, механіка пружних тіл та поширення коливань у таких середовищах.