Право Європейського Союзу

Метою курсу є вивчення правових аспектів інституційної та правової систем Європейського Союзу (ЄС), розмежування компетенції ЄС, засад внутрішнього ринку та спільних політик ЄС. При вивченні курсу приділяється особлива увага правовим аспектам імплементації і застосуванню Угоди про асоціацію (УА) між Україною та ЄС.

“Право Європейського Союзу” вивчається на лекціях, семінарських та позакласних заняттях. Під час лекцій студенти одержують додаткові питання для обговорення на семінарах. Щомісяця студенти матимуть можливість відвідувати позакласні заняття, де викладач індивідуально буде роз’яснювати окремі теми курсу. Кожний студент повинен підготувати індивідуальне завдання та зробити коротку презентацію з обраної теми. Запрошуємо студентів писати курсові роботи з тематики даного курсу.

Оцінка роботи студентів складатиметься з трьох основних показників: 1) підготовка та презентація індивідуального науково-практичного проекту або інші форми участі (визначено у критеріях оцінювання) (максимум 40 балів); 2) складання модульного тесту (максимум 20 балів); 3) екзамен (максимум 40 балів).

Роман Петров