Кроскультурні комунікації

Тітаренко Ірина Ігорівна, кандидат педагогічних наук

Метою курсу є розвиток професійних навичок, розширення професійних горизонтів мислення і підвищення рівня професійної культури студентів. Основне завдання - навчити студентів максимально ефективно використовувати особливості кроскультурних комунікацій у професійній діяльності та ознайомити з найбільш цікавими науковими розробками в сфері кроскультурних комунікацій.

Кризові комунікації

Коник Дмитро Леонідович кандидат соціологічних наук

Метою курсу є ознайомити студентів з місцем кризових ПР в діяльності державних, громадських та комерційних організацій, з основами запобігання кризовим ситуаціям, навчити їх технологіям поведінки в умовах кризи, конфлікту та надзвичайного стану, виробити практичні навички ефективної комунікації під час кризи, боротьби з чутками та володіння іншим методами менеджменту кризи.

Науково-практичний семінар (case studies)-2

Наумов Вадим Олексійович доцент, кандидат філософських наук

Мета вивчення дисципліни

набуття практичних знань та вироблення навичок розуміння задач та управління системою процесу зв’язків із громадськістю в практичній роботі в організації. На основі аналізу та дослідження конкретних практичних кейсів із діяльності досвідчених фахівців різних організацій у цій галузі, а також особистої участі у пропозиціях та обговорення варіантів їх вирішення досягається поставлена мета.

Методи вимірювання та оцінювання ефективності роботи в сфері зв’язків із громадськістю

Викладач Королько В.Г.

Метою курсу є вивчення принципів, стандартів і основних методів оцінки ефективності PR-діяльності та їх переваг. Студенти оволодіють навичками обирання критеріїв діагностики змін на різних етапах і рівнях виконання комунікаційної діяльності та проведення оцінки загальних результатів реалізації не тільки конкретних PR-програм, але й тривалих PR-стосунків організації з громадськістю. Увага звертається на головні компоненти оцінки зв’язків з громадськістю, стандарти та методи вимірювання досягнення інформаційних, мотиваційних і поведінкових цілей PR-кампаній, а також на ціннісні оцінки загальної PR-активності.