Адміністративне право

АНОТАЦІЯ    

Програма з курсу «Адміністративне право» відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів права.

Курс «Адміністративне право» є необхідною складовою частиною вивчення фахових (юридичних) дисциплін. Адміністративне право є однією з ключових галузей системи права України. Опосередковуючи функціонування інститутів публічної влади в державі, адміністративне право фактично відображає всі відносини, що існують в суспільстві. Водночас, особливу роль адміністративне право відіграє у забезпеченні прав і свобод громадян та інших суб’єктів, що не мають владних повноважень у їх взаємовідносинах з публічно-владними інститутами.

Як навчальна дисципліна, адміністративне право є профілюючою навчальною дисципліною, оволодіння якою є обов’язковим для повної та кваліфікованої підготовки студентів правників. При вивченні даного курсу розглядаються фундаментальні категорії адміністративного права, ключові принципи, ідеї адміністративного права, а також основі напрями, організаційно - правові засоби та перспективи здійснення адміністративної реформи в Україні.

Він дає можливість сформувати комплексне розуміння загальних засад адміністративно-правового статусу органів публічної влади, фізичних та юридичних осіб публічного та приватного права, інструментів діяльності публічної адміністрації.