РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Викладач: к.е.н., доцент І. О. Ковшова

Дисципліна «Рекламний менеджмент» дозволяє сформувати систему знань щодо особливостей розвитку міжнародного і вітчизняного ринків реклами та отримати практичні навички для управління рекламною діяльністю на підприємстві чи у рекламній агенції. Основна увага приділяється вивченню маркетингових методів впливу на пізнавальну, емоційну та поведінкову реакції споживачів та формуванню ідеї створення власної рекламної агенції. Дисципліна  охоплює повний цикл –  від визначення понять «рекламний менеджмент», «реакція споживачів», «потенціал ринку» і до аналізу сучасних прогресивних методик визначення ефективності рекламної кампанії. Архітектонікою програми дисципліни передбачено два рівні. Перший розкриває теоретичні основи рекламного менеджменту, види рекламних агенцій та варіанти маркетингових стратегій. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння і навики у практичній діяльності.