Digital Research Skills (Digital & Information Literacy)

Розробники: Ярошенко Тетяна Олександрівна, канд.іст.наук, доцент; Чуканова Світлана Олександрівна, канд.пед.наукЯрошенко Олександра Ігорівна, завідувачка відділу електронних ресурсів НаУКМА 

Курс відбувається за участі запрошених тренерів, лекторів від провіих кампаній світу в галузі інформаційних ресурсів та навчальних платформ та співробітників наукової бібліотеки НаУКМА.

Мета курсу – допомогти аспірантам сформувати систему знань та вмінь задля проведення ефективної інформаційної діяльності, серед яких використання універсальних та спеціалізованих інформаційних ресурсів, комерційних та відкритих джерел наукової інформації, ознайомлення з тенденціями розвитку інформаційних ресурсів та сучасними практиками пошуку інформації у мережі Інтернет.

Ми очікуємо, що після завершення курсу, Ви зможете

-         Зрозуміти, як відбувається сучасна наукова комунікація, яким чином  відкритий доступ, відкрита наука, відкриті ліцензії, управління даними досліджень впливають на життєвий цикл наукового дослідження, зокрема, у поширенні та збереженні результатів Вашого дослідження

-         Застосовувати сучасні практики та пошукові техніки для роботи з науковими джерелами, використовувати універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси,  сучасні веб-застосунки для різних етапів дослідження  і не тільки.

Зміст та формат курсу передбачає  сфокусуватися на такій проблематиці:  

  • Загальний огляд основних складових та стратегій наукової комунікації, використання сучасних веб-застосунків на всіх етапах життєвого циклу дослідження, особливо при інформаційному пошуці та поширенні результатів дослідження

  • Відкритий Доступ, Відкрита Наука, Відкриті дані: як це впливає на сучасну наукову комунікацію

  • Наукова інформація: основні типи джерел. Спеціалізовані пошукові системи та бази даних, стратегії ефективного пошуку у мережі Інтернет. Наукові ресурси, доступні в НаУКМА.

  •  Інструменти моніторингу нових публікацій з проблематики Вашого дослідження

  • Наукометрія. Профілі дослідників.

  • Бібліографічні менеджери.

  • Веб-застосунки для різних етапів життєвого циклу дослідження

  • Управління даними дослідження, складання плану.

Світлана ЧукановаОлександра ЯрошенкоТетяна Ярошенко