Business English

Teacher: Oksana Demydovych

Success is not final; failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” (Winston Churchill)

Англійська мова (General English 1)

Teacher: Oksana Demydovych

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure (Colin Powell)

Демидович Оксана Миколаївна

Англійська мова (English for Managers in Health Care Sector))

Teacher: Oksana Demydovych 

The course English (Part 1)” provides an overview of the key areas of ACADEMIC WRITING that future managers in health care sector need to master, in order to express themselves correctly and appropriately in written communication.

Демидович Оксана Миколаївна

Іноземна мова за професійним спрямуванням (ФЕН) Карапетян

Викладач: Карапетян Аліна Овіківна

Цей курс для студентів другого року навчання. Програма передбачає практичні завдання, які дадуть вам можливість підвищити рівень володіння англійською до С1/Advanced («досвідчений користувач») відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти (CEFR)

 

В результаті проходження курсу ви:

  • розвинете навички читання та аудіювання
  • опануєте техніками написання есе згідно з форматом міжнародних іспитів
  • зробите структуровану презентацію, яку  цікаво слухати
  • навчитеся виконувати завдання з говоріння, які застосовуються на міжнародних іспитах
  • виконаєте кейси за професійною тематикою
  • напишете 1 частину бізнес плану в команді та презентуєте її
Карапетян Аліна

Англійська мова 1. Ушакова І.О.

Курс Англійська мова – 1, який є практичним, спрямований на вироблення навичок вживання мови як інструменту спілкування, триває 2 семестри (І та ІІ). Програма Англійська мова – 1 орієнтована на вироблення комунікативної компетенції студентів на основі активізації та розвитку чотирьох основних мовних навичок (skills: читання, письмо, активне спілкування, аудіювання), необхідних для успішного спілкування, що дадуть їм змогу вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі, а саме:
 Сприйняття на слух та розуміння усної мови;
 Усне мовлення;
 Вміння правильно писати тексти різних стильових напрямків;
 Володіння ефективними методами читання та аналізу англійських текстів.
    З цією метою програма включає наступні взаємопов’язані напрями:
    По-перше: деталізує конкретні методичні засоби та прийоми, необхідні для вироблення названих вище базових навичок, як, наприклад, слухання текстів:
 Для визначення основної ідеї;
 Для вилучення конкретної інформації;
 З метою їх конспектування і т.п.
    По-друге: пропонує засвоєння лексичної бази спілкування шляхом тематичної організації учбового матеріалу. Теми, на основі яких відпрацьовується необхідна для вільного спілкування лексика та виробляються комунікативні навички, включають:
∙ (для 1-го семестру) – “Я і моя сім’я”, “Характер, особистість; зовнішність, одяг”, “Їжа”;
∙ (для 2-го семестру) – “Здоров’я”, “Житло”, “Подорожі”.
    Третім основним елементом програми є орієнтація на засвоєння конкретного граматичного матеріалу, а саме:
 Часи англійського дієслова
 Граматичні категорії іменника
 Артикль
 Займенник
 Прикметник, прислівник
 Модальні дієслова
 Пасивний стан дієслова
 Непряма мова
    У програмі передбачається, що після кожного триместру студенти складають залік або іспит (система оцінки знань в НаУКМА фактично знімає різницю між заліком і іспитом).
Мета курсу: розвинути 4 навички мовленнєвої діяльності, а саме письмо, говоріння, слухання, читання на рівні B2.
Ушакова Ірина

Course Paper in Philology - Fedoriv

This course aims at developing your skills of writing a course paper in philology.

Fedoriv Yaroslava

Academic English for PhD Students

The purpose of the Academic English course is to develop the language skills – vocabulary, grammar, sentence structure, punctuation – essential for mastering academic style and communicating effectively in academic discourse. PhD students will be guided through various strategies of academic writing, in particular, problem statement, literature review, methodology section, as well as academic genres, such as a summary, a review, an abstract,  or others. The course will also contribute to strengthening the presentation skills applied in academic environment. The evaluation of the course participation will be based on the students’ practical activities in class and timely submission of the requested assignments.