Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття

Викладач - Вишенська Ірина Георгіївна

У курсі надається методична та практична підготовка до проведення моніторингу біологічного різноманіття природних екосистем. На основі сучасних методологічних засад будуть розглянуті практичні аспекти розробки і проведення інвентаризації біорізноманіття. Окрема увага буде приділена розгляду загроз біорізноманіттю в умовах антропогенного тиску та способам мінімізації негативних впливів на стан біорізноманіття різних природних об’єктів. Аспіранти навчатимуться розробляти програми моніторингу на прикладі об’єктів природно-заповідного фонду України.

Метою вивчення дисципліни   є формування теоретичних знань збереження, охорони і відновлення  біорізноманіття на особовому, популяційному і екосистемному рівні організації живого в умовах дії природних і антропогенних чинників.

Вишенська Ірина

Практика викладання фахових дисциплін

Викладач Вишенська Ірина Георгіївна

У курсі надається методична та практична підготовка до викладання фахових дисциплін у вищій школі. На основі сучасних методологічних підходів до викладання будуть розглянуті практичні аспекти розробки і проведення різних типів навчальної роботи: лекцій, семінарських, лабораторних і практичних занять. Окрема увага буде приділена видам і формам проведення контролю знань студентів. Аспіранти навчатимуться розробляти навчально-методичні матеріали для фахового курсу.

Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі.

Очікуваний результат курсу – опанування аспірантами методики і практичних підходів до викладання фахових дисциплін та підготовка індивідуального навчально-методичного комплексу (НМК) фахової дисципліни.

Вишенська Ірина