Моніторинг та інвентаризація біорізноманіття

Викладач - Вишенська Ірина Георгіївна

У курсі надається методична та практична підготовка до проведення моніторингу біологічного різноманіття природних екосистем. На основі сучасних методологічних засад будуть розглянуті практичні аспекти розробки і проведення інвентаризації біорізноманіття. Окрема увага буде приділена розгляду загроз біорізноманіттю в умовах антропогенного тиску та способам мінімізації негативних впливів на стан біорізноманіття різних природних об’єктів. Аспіранти навчатимуться розробляти програми моніторингу на прикладі об’єктів природно-заповідного фонду України.

Метою вивчення дисципліни   є формування теоретичних знань збереження, охорони і відновлення  біорізноманіття на особовому, популяційному і екосистемному рівні організації живого в умовах дії природних і антропогенних чинників.

Вишенська Ірина