Основи аналізу державної політики

У дисципліні вивчаються: методика та практика демократичного урядування, що полягає у всебічному вивченні ситуації та визначенні проблеми у певній сфері (секторі) державного управління, аналізі її ...

Переговори і медіація

Навчальна дисципліна є практичним курсом, що присвячений вивченню засобів альтернативного врегулювання спорів, основних складових елементів переговорів, мети та завдань підготовки до них та стилів ...

Діана Проценко

Інформаційне право

Визначальна роль, яку відіграє інформація в сучасному суспільстві, є безсумнівною. Як наслідок, задля ефективного регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з обігом інформації, в ...