Переговори і медіація

Навчальна дисципліна є практичним курсом, що присвячений вивченню засобів альтернативного врегулювання спорів, основних складових елементів переговорів, мети та завдань підготовки до них та стилів і прийомів проведення різних видів переговорів, а також правил проведення різних стадій переговорів. Крім того, протягом курсу вивчаються особливості ведення переговорів, в яких беруть участь представники різних країн та культурних традицій. Окремою частиною курсу є знайомство з медіацією та визначенням ролі медіатора, вивчення правил ведення медіації. Під час вивчення курсу здобуваються та закріплюються практичні навички ведення переговорів та медіації.

Проценко Діана