Спеціальність: 091 Біологія

Практика викладання фахових дисциплін

Викладач Вишенська Ірина Георгіївна

У курсі надається методична та практична підготовка до викладання фахових дисциплін у вищій школі. На основі сучасних методологічних підходів до викладання будуть розглянуті практичні аспекти розробки і проведення різних типів навчальної роботи: лекцій, семінарських, лабораторних і практичних занять. Окрема увага буде приділена видам і формам проведення контролю знань студентів. Аспіранти навчатимуться розробляти навчально-методичні матеріали для фахового курсу.

Курс передбачає проведення занять в інтерактивному форматі.

Очікуваний результат курсу – опанування аспірантами методики і практичних підходів до викладання фахових дисциплін та підготовка індивідуального навчально-методичного комплексу (НМК) фахової дисципліни.

Вишенська ІринаКузьменко Марія